Jeden z największych portali dla dorosłych w Polsce - portal erotyczny flirtrandki.pl

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

CEL DOKUMENTU

Celem niniejszego dokumentu jest dostarczenie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie ustalonym w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu derektywy 95/46/ES (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane „GDPR“ lub „rozporządzenie“).

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem portalu flirtrandki.pl jest spółka INTERNET PORTAL s.r.o. jest zapisana w Rejestrze handlowym prowadzonym w Sądzie Miasta Ústí nad Labem, w oddziale C, pod nr. akt 31862 , która jest również administratorem wszystkich danych osobowych zgodnie z czeską ustawą nr. 101/2000 Sb., o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami (dalej zwaną „Ustawą“), które są udostępniane innym użytkownikom portalu. Firma INTERNET PORTAL s.r.o. ma swoją siedzibę pod adresem: Vlčetín 44, 463 43 Bílá Czeska Republika.
Dane kontaktowe są następujące: adres pocztowy Vlčetín 44, 463 43 Bílá Czeska Republika, adres poczty elektronicznej: support@portalproduction.cz,
Administrator mianował pełnomocnika ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe pełnomocnika są następujące: 
Imię i nazwisko: Petr Molitoris
Numer telefonu: +420797726436
Email: poverenec@portalproduction.cz

PODSTAWA PRAWNA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest fakt, że proces ten jest niezbędny do spełnienia warunków umowy zawartej pomiędzy Państwem a administratorem lub realizacji działań przez adminstratora przed zawarciem takiej umowy, w rozumieniu art. 6 paragraf 1 lit. b) GDPR. 
W przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (Państwa wrażliwe dane), w szczególności danych dotyczących Państwa życia seksualnego, czy orientacji, istnieje podstawa prawna do przetwarzania takich danych osobowych za Państwa wyraźną zgodą w rozumieniu art. 9 punkt 2 a) GDPR. Bez Państwa wyraźnej zgody nie może administrator przetwarzać Państwa danych osobowych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest spełnienie warunków umowy zawartej pomiędzy Państwem a administratorem, tzn. przede wszyskim w celu świadczenia usług portalu erotyczno- rozrywkowego lub realizacji działań przez administratora przed zawarciem takiej umowy. Niniejszy cel dotyczy również ewidencji w bazie danych klientów administratora. 
Ze strony administratora nie dochodzi do automatycznego indywidualnego procesu decyzyjnego w rozumieniu art. 22 rozporządzenia.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania praw i obowiązkow wynikających z umowy oraz przez następne trzy lata, jeżeli dane osobowe są niezbędne do zastosowania praw i interesów administratora (zazwyczaj są to Państwa dane kontaktowe i dane dotyczące zawarcia umowy z administratorem), oraz przez okres obowiązujący do archiwowania zgodny z aktualnymi przepisami, najdłużej jednak w terminie okreslonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Innymi odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty odpowiedzialne za kontrolę i obsługę stron internetowych oraz inne osoby zaangażowane w dostarczanie usług i realizacje płatności na podstawie zawartej umowy. 
Administrator nie zamierza ujawniać Państwa danych osobowych państwom trzecim (państwa poza UE) ani organizacjom międzynarodowym.

PRAWA PODMIOTU DO DANYCH

Na podstawie warunków określonych w art. 15-22 GDPR mają Państwo prawo: 
- zażądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, które administrator przetwarza, 
- zażądać kopii niniejszych danych,
- zażądać sprostowania niedokładnych danych osobowych,
- zażądać usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez administratora, jeżeli nie są potrzebne do świadczenia usług docelowych, albo jeżeli administrator przetwarza je w sposob niezgodny z prawem, 
- zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 GDPR,
- do przenoszenia swoich danych osobowych. 
Jeżeli podejrzewają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało naruszone lub jest naruszane GDPR, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych znajdujące się pod adresem ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel.: +48 22 531 03 00, web: https://www.giodo.gov.pl/pl/138.
Dostarczanie danych osobowych administratorowi w wyżej wspomnianym celu jest warunkiem umownym, zależy zatem jedynie od Państwa, czy zdecydujecie się przekazać administratorowi swoje dane osobowe. Nie mają Państwo obowiązku udostępniać swoich danych. Jednakże udostępnienie przynajmniej podstawowych danych osobowych (takich jak: dane kontaktowe, dane identyfikacyjne i dane do logowania) jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i świadczenia usług w niej zawartych. Bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie umowy i spełnienie jej warunków ze strony administratora.

BLIŻSZE INFORMACJE O PRAWACH PODMIOTU DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH

Treść praw podmiotu dotycząca danych osobowych opisanych wyżej w art.7:
Prawo dostępu do danych osobowych. 
Mają Państwo prawo uzyskać od administratora potwierdzenie, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą są przetwarzane. Jeżeli są, mają Państwo prawo otrzymać dostęp do niniejszych danych i prawnie ustalonych informacji. W takim przypadku administator udostępni Państwu kopię przetwarzanych danych. Za każdą kolejną kopię stworzoną na Państwa żądanie, administrator może pobierać opłatę na podstawie kosztów administracyjnych. 
Prawo do sprostowania.
Mają Państwo prawo zażądać od aministratora bezzwłocznego sprostowania niedokładnych lub błędnych danych dotyczących Państwa osoby. Ze względu na cel przetwarzania, mają Państwo prawo do uzupełnienia niepełnych danych, także za pomocą dodatkowego oświadczenia. 
Prawo do usunięcia („prawo zostać zapomnianym”). 
Mają Państwo prawo zażądać od administratora bezzwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących Państwa osoby. Adminisrator ma obowiązek niniejsze dane bezzwłocznie usunąć, jeżeli powód usunięcia został ustanowiony GDPR. Prawo do usunięcia nie ma zastosowania w przypadku, że dane osobowe są niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego administratora, w celu archiwizacji w interesie publicznym, do wykonania lub obrony roszczeń prawnych i w innych przypadkach ustalonych GDPR.
Prawo do ograniczenia przetwarzania.
Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych przez administratora, zwłaszcza jeśli zaprzeczają Państwo dokładności niniejszych danych, jeżeli został wzniesiony sprzeciw wobec przetwarzania i w innych przypadkach ustalonych GDPR.
Prawo do przenoszenia danych.
Mają Państwo prawo do uzyskania danych osobowych, które Państwa dotyczą i które zostały przez Państwa dostarczone administratorowi, w ustrukturyzowanym, powrzechnie używanym i czytelnym maszynowym formacie, oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi, w przypadku, że przetwarzanie odbywa się za Państwa zgodą i jest przeprowadzane w sposób zautomatyzowany. Korzystając z tego prawa, mogą Państwo poprosić o przekazanie swoich danych osobowych innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie wykonalne.

PRAWO DO ANULOWANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Aczkolwiek o swoich prawach zostali Państwo poinformowani w art. 7 i 8 niniejszego dokumentu, administrator pozwala sobie na osobne powiadomienie o następującym prawie: 
Prawo do anulowania zgody.
W przypadku przetwarzania Państwa „wrażliwych” danych, czyli danych dotyczących Państwa życia seksualnego, czy orientacji seksualnej, nie jest Pan/Pani zobowiązny/a do udzielenia zgody na przetwarzanie danych. Udzieloną zgodę można kiedykolwiek anulować. Jeżeli zgoda nie zostanie udzielona, lub zostanie anulowana, administrator otrzymuje prawo do zmiany oferty, zakresu i warunków swoich usług, lub całkowitego odmówienia świadczenia usług, jeżeli uzna Państwa zgodę do świadczenia oferowanych usług za konieczą.
W przypadku, że chcą Państwo anulować swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo zwrócić się z prośbą o to do administratora za pośrednictwem wyżej wymienionych danych kontaktowych. Anulowanie zgody nie wpływa na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w przypadku, gdy zgoda na podstawie GDPR nie jest wymagana.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsze informacje są prawomocne i wchodzą w życie dnia 25.05.2018. Aktualne brzmienie niniejszej informacji zostało opublikowane na stronie administratora https://flirtrandki.pl i jest dostępne również w siedzibie administratora.

W Pradze dnia 25.05.2018

Magazyn erotyczny Gorące artykuły dla dorosłych
Imprezka z napaloną Joanną

Imprezka z napaloną Joanną

06.09.2023 Oto historia Joanny, która dowodzi, że czasem naprawdę warto zastanowić się, z kim wybierasz się na imprezę... czytaj więcej... >>
7+ przedmiotów, które można wykorzystać podczas seksu

7+ przedmiotów, które można wykorzystać podczas seksu

30.08.2023 Masz ochotę się zabawić trochę inaczej, ale nie chcesz w tym celu kupować żadnego nowego gadżetu… czytaj więcej... >>
Namiętne spotkanie z Rudą

Namiętne spotkanie z Rudą

24.08.2023 Pamiętał jak jeszcze rok temu wpatrywał się przez to okno podziwiając rudowłosą piękność o dwóch… czytaj więcej... >>
Nadmuchiwane lalki erotyczne

Nadmuchiwane lalki erotyczne

22.08.2023 Nadmuchiwane lalki (dla kobiet i mężczyzn) są ulubioną zabawką erotyczną w sypialniach singli. Co… czytaj więcej... >>
Uwaga: Strona zawiera treści o tematyce erotycznej, w tym chat erotyczny, zdjęcia, filmy i inne materiały o tematyce przeznaczonej dla osób pełnoletnich. Aby móc przeglądać tę stronę musisz mieć ukończone 18 lub 21 lat (w zależności od juryzdykcji) oraz zaakceptować regulamin serwisu. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat - opuść tę stronę. Modele i modelki prezentowane na niniejszej stronie mają ukończone 18 lat lub więcej. Aby móc korzystać ze strony wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek, w przeciwnym wypadku zalogowanie się będzie niemożliwe.