Jeden z największych portali dla dorosłych w Polsce - portal erotyczny flirtrandki.pl

Polityka prywatności

Portal erotyczno-rozrywkowy www.flirtrandki.pl jest prowadzony przez spółkę PORTAL PRODUCTION s.r.o., IČO 030 24 229, NIP CZ03024229, z siedzibą pod adresem: Branická 213/53 Branik 147 00 Praha 4 Czeska Republika, zapisaną w Rejestrze handlowym prowadzonym w Sądzie Miasta Stołecznego Praga, w oddziale C, pod nr. akt 226569, który jest administratorem wszystkich danych osobowych zgodnie z czeską ustawą nr. 101/2000 Sb., o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami (dalej zwaną „Ustawą“), które są udostępniane innym użytkownikom portalu.

Na podstawie umowy leasingowej z dnia 7.11.2014 ze spółką Internet Portal s.r.o., NIP: CZ22796304, zapisaną w rejestrze handlowym Ústí nad Labem, wkładka C, nr. akt 31862, firma Portal Production s.r.o. jest Administratorem danych osobowych. Firma Internet Portal s.r.o. zapewnia firmie Portal Production s.r.o. zarządzanie płatnościami klientów oraz wsparcie techniczne dla portalu.

Deklaracja administratora danych osobowych

Firma PORTAL PRODUCTION s.r.o. jako administrator danych osobowych i danych wrażliwych (dalej zwana „Administrator“) niniejszym deklaruje, że będzie traktować dane osobowe oraz dane wrażliwe przekazywane przez Uzytkowników na łamach niniejszego portalu przetwarzając je w poszanowaniu zapisów Ustawy. To oznacza, że będą przetwarzane dane w niezbędnym zakresie do poprawnego świadczenia usług. Administrator danych osobowych dołoży wszelkich starań, aby nie doszło do niewłaściwego użycia danych osobowych, a także by dane te nie zostały przekazane osobm trzecim bez zgody Użytkownika. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator dba, aby Użytkownicy nie ponieszli szkody na godności osobistej, a także dba o ochronę przed niepowołaną ingerencją w życie osobiste Użytkowników.

Pliki cookies

Cookies to małe pliki, które strona lub Administrator wysyła na dysk twardy komputera Użytkownika przez przeglądarkę (jeśli zezwoli na to nie zmieniając ustawień), co pozwala stroną WWW i systemom Administratora rozpoznać przeglądarkę Użytkownika oraz przechwycić i zapamiętać niektóre informacje (np. preferencje językowe, ustawienia), a także umożliwia zalogowanie się Użytkownika na jego konto w systemie.

Administrator używa plików "cookie" do zagregowanych statystych o ruchu na stronie jak również zachowania użytkowników strony, aby oferować jeszcze lepsze doświadczenia i narzędzia w przyszłości.

Dodatkowo Administrator również korzysta z usługi "Google Analytics" - zbierającej anonimowe informacje o odwiedzanych stronach serwisu za pomocą plików "cookies". Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności "Google Analytics", w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych związanych z "Google Analytics" znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/policies/technologies/ads/.

Jak wyłączyć pliki "cookies"?

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Informujemy, że nie jest możliwe zalogowanie się na konto użytkownika bez akceptacji plików "cookies".

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:
•Chrome > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&;answer=95647
•Firefox > http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
•Internet Explorer > http://support.microsoft.com/kb/196955
•Opera > http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
•Safari > http://support.apple.com/kb/PH5042

Instrukcje dla urządzeń mobilnych:
•Android > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&;answer=95647
•Blackberry > http://forums.crackberry.com/general-blackberry-discussion-f2/enable-cookies-82703/
•iOS (Safari) > http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
•Windows Phone > http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

Cel i sposoby przetwarzania danych osobowych i innych danych

Administrator danych osobowych gromadzi dane osobowe i dane wraźliwe w celu dostarczania usług najwyższej jakości oferowanych przez Administratora dla Użytkowników, wtedy kiedy te usługi są oferowane w związku z oferowaniem internetowej randki i rozrywkowego portalu www.flirtrandki.pl. Administrator gromadzi dane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na serwerze www.flirtrandki.pl i są one dalej automatycznie przetwarzane przez skrypty oraz pracowników wyznaczonych przez Administratora danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatnosci.

Oprócz danych osobowych i danych wraźliwych gromadzone są również zaagregowane anonimowe dane, takie jak w szczególności adres IP, adres strony z której nastąpiło wejście do serwisu.
Wszelkie te dane mogą być użyte do analizy ruchu na stronie celem podniesienia jakości oferowanych usług i nie zostaną użyte w celem kontaktu z którymkolwiek z użytkowników w jakikolwiek sposób.
Administrator może użyć adresu IP, a także innych danych w połączeniu z danymi osobowymi jedynie w celu kontroli przestrzegania przez Użytkownika postanowień regulaminu serwisu, a także na prawomocne żądanie organów ścigania i w innych przewidzianych prawem przypadkach.

Na niektórych stronach Administrator serwisu oferuje możliwość polecenia strony znajomym. W takich przypadkach Użytkownik zostanie poproszony o podanie pseudonimu i adresu e-mail znajomego. Zbieramy te informacje wyłącznie w celu wysłania wiadomości e-mail. Znajomy, który otrzyma taką wiadomość może skorzystać z funkcji anulowania odbierania takich powiadomień lub wysłać oświadczenie do nas, że nie chce się z tobą kontaktować za pośrednictwem stron Administratora.

Zakres przetwarzania danych osobowych i czas ich przechowywania

Zbieramy dane w zakresie niezbędnym, aby klienci mogli korzystać z usług oferowanych na internetowej randce i rozrywkowym portalu najefektywniej. W tym celu zbieramy następujące dane osobowe i dane wraźliwe: imię, nazwisko, data urodzenia, stan cywilny, wojwódźtwo stałego zamieszkania, najbliższe miasto z więcej niż 10 tys. mieszkańców, dane osobowe identyfikujące osobe pod względem fizycznym lub fizjologicznym, dane o seksualnym życiu, dane kontaktowe, natomiast w przypadku jeżeli klient korzysta z płatnych usług oferowanych na portalu także dane finansowego takie jak numer rachunku bankowego. Wszystkie wymienione dane przetwarzamy za zgodą klienta zgodnie z odpowiednimi przepisami Ustawy. Administrator gromadzi dane osobowe użytkowników wyłącznie na okres niezbędny celem poprawnej realizacji usług dostępnych zgodnie z celem ich przetwarzania.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Każdy zarejestrowany użytkownik internetowej randki i rozrywkowego portalu www.flirtrandki.pl (klient) przy rejestracji daje swoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami § 5 odst. 2 Ustawy, a także dobrowolną zgodę zgodnie z postanowieniami §9 podpunkt a) Ustawy tj. w szczególności zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych w zakresie zgodnym i z poszanowaniem niniejszej Polityki Prywatności. Klienci swoją rejestracją wyrażają zgodę, aby dane które podają były przekazywane innym klientą portalu, a to w następującym zakresie: data urodzenia, stan cywilny, wojewódźtwo i miasto, dane osobowe identyfikujące osobe pod względem fizycznym lub fizjologicznym oraz dane o życiu seksualnym. Klienci rejestrując się, wyrażają zgodę, aby ich dane osobowe były użyte również dla celów wystawiania faktur za zakupione usługi, a także by były użyte celem rozwiązania sporu w szczególności, nie dotrzymania obowiązków przez klienta wynikających z Umowy lub regulaminu serwisu.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może każdy klient kiedykolwiek wycofać wysyłając stosowne oświadczenie na adres Administratora danych osobowych ..

Prawa użytkowników

Administrator danych osobowych na żądanie danego użytkownika przedstawi do wglądu zakres posiadnych informacji bez zbędnej zwłoki. Każdy klient, który wie lub domnimuje, że Administrator danych osobowych przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z niniejszą Polityką prywatności, w sposób zagrażający jego prywatnemu i osobistemu życiu lub niezgodnie z prawem, w szczególności jeżeli cel przetwarzania danych osobowych lub wraźliwych jest niezgodny z opisanym, może żądać od Administratora wglądu do zakresu przetwarzania jego danych osobowych lub żądać natychmiastowego usunięcia takiego stanu rzeczy. Znaczy to, że może żądać o blokowanie przekazywania danych, wprowadzenie aktualizacji danych przetwarzanych, ich dopełnienie lub żądać ich usunięcia.

Obowiązki użytkowników

Klienci powinni się zachowywać tak, aby nie dochodziło do niewłasciwego używania danych osobowych innych klientów. W tym celu zabronione jest, aby klient używał uzyskane dane osobowe w związku z przebywaniem na portalu do jakichkolwiek celów komercyjnych, nie używał danych osobowych o innych użytkownikach w celach bezprawnych, nie gromadził żadnych danych osobowych ani ich nie udostępniał osobom trzecim, bez zgody osoby, której dane osobowe dotyczą.

Dostęp do danych osobowych

Wszelkie zebrane dane osobowe sa udostępniane Zarejestrowanym Użytkownikom za pomoca Konta użytkownika, również za pomocą tego konta można te dane w dowolnym momencie zmienić. Administrator zaleca, aby klient w regularnych odstępach czasowych zmieniali swoje dane potrzebne do zalogowania się na stronach, aby zmniejszyć ryzyko, że będą one użyte przez osoby nieuprawnione lub inne osoby trzecie.

Bezpieczeństwo

Strona internetowa www.flirtrandki.pl korzysta ze środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed utratą, zmianą lub kradzieżą. Administrator korzysta ze standardu przemysłowego, takiego jak zapory i inne zabezpieczenia do ochrony waszych danych osobowych.

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo kiedykolwiek do zmiany Polityki Prywatności jedynie w taki sposób, który jest zgodny z Ustawą. Administrator nie zmieni Polityki Prywatności w sposób, który naruszy prawo klientów do ochrony danych osobowych. Polityka prywatności wchodzi w życie od momentu opublikowania jej na naszych stronach internetowych.

Wszelkie pytania dotyczące polityki ochrony danych osobowych oraz polityki prywatności można zadać mailowo na adres ..

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 18. 12. 2014

Magazyn erotyczny Gorące artykuły dla dorosłych
Imprezka z napaloną Joanną

Imprezka z napaloną Joanną

06.09.2023 Oto historia Joanny, która dowodzi, że czasem naprawdę warto zastanowić się, z kim wybierasz się na imprezę... czytaj więcej... >>
7+ przedmiotów, które można wykorzystać podczas seksu

7+ przedmiotów, które można wykorzystać podczas seksu

30.08.2023 Masz ochotę się zabawić trochę inaczej, ale nie chcesz w tym celu kupować żadnego nowego gadżetu… czytaj więcej... >>
Namiętne spotkanie z Rudą

Namiętne spotkanie z Rudą

24.08.2023 Pamiętał jak jeszcze rok temu wpatrywał się przez to okno podziwiając rudowłosą piękność o dwóch… czytaj więcej... >>
Nadmuchiwane lalki erotyczne

Nadmuchiwane lalki erotyczne

22.08.2023 Nadmuchiwane lalki (dla kobiet i mężczyzn) są ulubioną zabawką erotyczną w sypialniach singli. Co… czytaj więcej... >>
Uwaga: Strona zawiera treści o tematyce erotycznej, w tym chat erotyczny, zdjęcia, filmy i inne materiały o tematyce przeznaczonej dla osób pełnoletnich. Aby móc przeglądać tę stronę musisz mieć ukończone 18 lub 21 lat (w zależności od juryzdykcji) oraz zaakceptować regulamin serwisu. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat - opuść tę stronę. Modele i modelki prezentowane na niniejszej stronie mają ukończone 18 lat lub więcej. Aby móc korzystać ze strony wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek, w przeciwnym wypadku zalogowanie się będzie niemożliwe.